Fanø Tangosalon - Vedt√¶gter
   

Vedt√¶gter for Tangoforeningen Fan√ł

¬ß1. Foreningens navn er FAN√ė TANGOSALON. Foreningens hjemsted er Fan√ł Kommune.

§2. Foreningens formål er at formidle og udbrede kendskabet til den argentinske tango og give muligheder for fordybelse i dens kunstneriske og kulturelle udtryk i form af undervisning, practica og tangosalon for såvel nye som gamle tangointeresserede.

 §3. Enhver, der har interesse heri, kan optages som medlem.

¬ß4. Generalforsamlingen er foreningens h√łjeste myndighed.

1. Den afholdes hvert år i 1. kvartal.

2. Den skal indvarsles mindst 2 uger f√łr m√łdet.

3. Der skal fremlægges et revideret årsregnskab til godkendelse

4. Der skal v√¶lges en dirigent, og de stedfundne forhandlinger f√łres til protokols

5. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremm√łdtes antal

6. Forslag, der √łnskes behandlet p√• generalforsamlingen, skal v√¶re bestyrelsen i h√¶nde senest 8 dage inden m√łdet.

7. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

8. Beslutninger om ændringer af vedtægterne skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer

§ 5.

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab for det forl√łbne √•r til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7. Valg af revisor

8. Eventuelt

§ 6. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

1. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Kassereren eller formanden tegner foreningen √łkonomisk. Formanden - eller i dennes frav√¶r kassereren - tegner foreningen udadtil.

2. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer

3. Valget gælder for to år og bestyrelsesmedlemmer kan genvælges

4. Bestyrelsen kan neds√¶tte underudvalg og supplere sig selv, n√•r dette √łnskes for at styrke arbejdet

5. Der vælges en suppleant. Valget gælder for et år ad gangen

6. Der vælges en revisor. Valget gælder for et år ad gangen.

7. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i utide, indtræder normalt suppleanten valgt med flest stemmer i bestyrelsen. Suppleanten overtager derved automatisk forgængerens valgturnus.

8. Valg til en af ovennævnte tillidsposter kan kun finde sted for personer, der er til stede ved generalforsamlingen, eller som skriftligt har givet tilsagn om opstilling.

¬ß7. Ekstraordin√¶r generalforsamling afholdes, hvis: a. Et flertal af bestyrelsen √łnsker dette. b. 10% af medlemmerne tilkendegiver dette skriftligt. ¬ß8. Foreningens regnskabs√•r f√łlger kalender√•ret. ¬ß9. Opl√łsning af foreningen FAN√ė TANGOSALON kan kun finde sted, s√•fremt dette vedtages med almindeligt stemmeflertal p√• to efter hinanden f√łlgende generalforsamlinger. Eventuelle midler overg√•r til en anden almennyttig forening p√• Fan√ł efter Kulturel Samr√•ds beslutning.

Vedtaget 17. november 2006.

Revideret jf. generalforsamlingsbeslutning d. 24. marts 2011.

   
 
Panel titel
Antal besøg: 161029

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Redigering

-0,6662290096283sekunder